9. októbra 2016

Novostavby

Pri stavbe je dôležitá včasná komunikácia s elektrikáromvo fáze prípravných prác ako je projektová dokumentácia elektroinštalácie a pred kopaním samotných základov.

 

Predídete tak najčastejším chybám, ktoré sa stávajú pri osádzaní uzemnenia bleskozvodu v základoch, nedostatočnému dimenzovaniu potrebných vstupov do domu ako napríklad elektrického prívodu (elektrickej prípojky) do domu, prípojky internetu a v neposlednom rade nevhodné zvolenie materiálov pre samotnú realizáciu elektroinštalácie.

 

Elektroinštalácia musí spĺňať požiadavky na:

  • bezpečnosť osôb, majetku
  • dlhoročnú spoľahlivosť
  • prehľadnosť elektrických rozvodov dôkladným označením kabeláže a jednotlivých prvkov v elektrickom rozvádzači
  • hospodárne využitie jednotlivých periférií v elektrickej sústave
  • zamedzenie nepriaznivých vplyvov a rušivých napätí pri križovaní a súbehu s nízkonapäťovým vedením (internet, TV, …)
  • dôležitý je aj estetický vzhľad

 

Vopred konzultujeme potreby a predstavy zákazníka ohľadom elektroinštalácie a následne poradíme vhodné riešenia.

Po odsúhlasení riešenia zákazníkom pristupujeme k realizácii elektroinštalácie, televíznych rozvodov, LAN siete (štruktúrovanej kabeláže, nazývanej tiež laicky ako internetové rozvody) a inštalácii bleskozvodu s revíznou správou.

 

Našou prioritou je spokojnosť zákazníka.